Abjad Latin:   0-9 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Abjad Arab:   Alif  Ba'  Ta'  Tsa'  Jim  Ha'  Kha  Dal  Dzal  Ra'  Za'  Syin  Sin  Shad  Dhadh  Tha'  Dha'  Ain  Ghain  Fa'  Qaf  Kaf  Lam  Mim  Nun  Ha  Wawu  Ya' 

Nama Bayi Laki Laki Islam Modern dan Artinya - 7

loading...
Berikut adalah contoh rangkaian nama Islami untuk bayi laki laki Islam yang indah, disertai artinya rangkaian namanya, dan dilengkapi penjelasan masing-masing komponen nama dan artinya.

Fadholi Tamam = Laki-laki yang punya keutamaan sempurna
 • Fadholi = Keutamaan; kelebihan
 • Tamam = Sempurna; lengkap
Fadil Mahfuzh Murtadha = Laki-laki mulia yang terpelihara dari dosa dan mendapat restu
 • Fadil = Mulia
 • Mahfuzh = Terpelihara
 • Murtadha = Yang di restui
Fadli Akram I'tisham = Laki-laki mulia yang memiliki kelebihan dan berpegang teguh pada kebenaran
 • Fadli = Kelebihanku
 • Akram = Mulia
 • I'tisham = Berpegang teguh
Fahim Hayatuna = Laki-laki yang dapat mengerti tentang kehidupan kami
 • Fahim = Mengerti; memahami; mengetahui
 • Hayatuna = Kehidupan kami
Fahman Abadan = Laki-laki yang punya pengertian selamanya
 • Fahman = Pengertian; pemahaman
 • Abadan = Selamanya; abadi; kekal
Fahmi Amaluddin = Laki-laki yang mempunyai pemahaman terhadap amal agama
 • Fahmi = Pemahaman; pengertian
 • Amaluddin = Amal; perbuatan agama
Fahrudin Rahmat = Kebanggaan agama adalah kebaikan dan kenikmatan dari Allah
 • Fahrudin = Kebanggaan agama (Arab)
 • Rahmat = Kebaikan dan kenikmatan dari Allah (Arab)
Faiq Muntasir = Laki-laki yang unggul lagi menang
 • Faiq = Unggul; terdepan
 • Muntasir = Menang; juara
Fairburn Ibni = Anak laki-laki yang tampan
 • Fairburn = Anak yang tampan (Teutonic)
 • Ibni = Anak laki-laki (Arab)
Fairel Atharizz Calief = Putra pemberani, tulus dan kuat, penerus keluarga
 • Fairel : Putra yang berani (Welsh)
 • Atharizz, Athar : Tulus, suci (Arab) + Izz : Kuat (Arab)
 • Calief, Khalifah : Penerus pemimpin (Arab)
Fairuzt Zulfadli Rabbani = Laki-laki yang bagaikan permata mempunyai kelebihan selalu teringat kepada Rabb-Nya
 • Fairuzt = Batu permata
 • Zulfadli = Yang mempunyai kelebihan
 • Rabbani = Selalu teringat kepada Rabb-Nya
Faisal Hamdan Haritsah = Laki-laki pemberani dan terpuji senantiasa mampu menyelesaikan persoalan
 • Faisal = Penyelesaian
 • Hamdan = Terpuji
 • Haritsah = Pemberani
Faisal Jadilah = Pemisah antara haq dan batil yang tinggi dan mulia
 • Faisal = Pemisah antara haq dan batil (Arab)
 • Jadilah = Tinggi dan mulia (Arab)
Faisal Zihni Dhiyaulhaq = Laki-laki yang menjadi pemisah antara haq dan bathil serta kekuatan akalku mendapat sinar kebenaran
 • Faisal = Pemisah antara haq dan bathil
 • Zihni = Kekuatan akalku
 • Dhiyaulhaq = Sinar kebenaran
Faishal Imamul Hakim = Penguasa yang bijaksana bisa memisahkan antara haq dan batil
 • Faishal = Pemisahan haq dan batil; hakim
 • Imamu = Penguasa; pemimpin
 • Hakim = Bijaksana; adil
Faishal Munadi = Hakim yang menyerukan kepada kebaikan
 • Faishal = Hakim; pemisahan antara haq dan batil
 • Munadi = Menyeru; mengajak; menghimbau
Faiz Junaid Jufri = Tentara yang menang bagaikan singa
 • Faiz = Menang (Arab)
 • Junaid = Tentara (Arab)
 • Jufri = Singa (Arab)
Faiz Kamaluddin = Laki-laki yang mendapat kemenangan dalam kesempurnaan agama
 • Faiz = Menang; juara
 • Kamaluddin = Kesempurnaan; melengkapi agama
Faiz Kenzie Hamizan = Laki-laki pemimpin yang bijaksana mendapat kejayaan juga cerdas, kuat, tampan
 • Faiz = Berjaya
 • Kenzie = Pemimpin yang bijaksana
 • Hamizan = Cerdas, kuat, tampan
Faiz Syarif = Laki-laki yang memperoleh kemenangan yang mulai
 • Faiz = Kemenangan
 • Syarif = Kemuliaan
Faizan Akbar Ramadhan = Laki-laki yang menjadi pemimpin besar dan lahir pada bulan Ramadhan bulan yang suci
 • Faizan = Pemimpin
 • Akbar = Yang Maha Besar
 • Ramadhan = Bulan Ramadhan bulan yang suci
Fajar Faiz Fauzan = Laki-laki memiliki cahaya yang menemani kehidupan menuju kejayaan dan keberhasilan
 • Fajar = Cahaya, sinar
 • Faiz = Berhasil
 • Fauzan = Kejayaan
Fajar Rawikara = Berkas sinar matahari pada pagi hari
 • Fajar = Waktu fajar, pagi hari (Arab)
 • Rawikara = Berkas sinar matahari (Jawa)
Fajari Khairullah = Waktu fajar dijadikan sebagai kebaikan dari Allah
 • Fajari = Waktu fajar
 • Khairullah = Kebaikan; bagus dari Allah
Fajri Syahdan Naufal = Laki-laki yang mendapatkan cahaya kebenaran dan gemar memberikan pertolongan
 • Fajri = Waktu fajar, cahaya
 • Syahdan = Yang melihat kebenaran
 • Naufal = Dermawan
Fakhir Hafuza Latief = Laki-laki yang teristimewa menjadi pemberi semangat serta lembut dan menyenangkan
 • Fakhir = Istimewa
 • Hafuza = Pemberi semangat
 • Latief = Lembut dan menyenangkan
Fakhir Muhammad Mumtaz = Laki-laki yang sangat terpuji menjadikan kebanggaan istimewa
 • Fakhir = Kebanggaan; kebesaran
 • Muhammad = Sangat; amat terpuji
 • Mumtaz = Istimewa; sempurna
Fakhri Ali Azadi = Anak laki-laki yang memiliki sifat mulia dengan suatu kebebasan dan kebanggaan yang dimilikinya.
 • Fakhri : Kemegahanku, kebanggaan
 • Ali : Yang mulia, yang tinggi kedudukannya, berdoa kepada Tuhan
 • Azadi, Azad : Bebas, merdeka
Fakhri Jauhari Al-Islami = Laki-laki yang menjadi kebanggaan bagai permataku yang beragama Islam
 • Fakhri = Kebanggan
 • Jauhari = Permataku
 • Al-Islami = Agama Islam
Fakhruddin Mumtaz = Laki-laki istimewa yang menjadi kebanggaan agama
 • Fakhruddin = Kebanggaan; kebesaran agama
 • Mumtaz = Istimewa; sempurna
Fakhry Zahran Rabbani = Kemegahan dan Keindahan semata-mata karena Allah SWT
 • Fakhry : Kemegahanku, kebanggaan
 • Zahran : Bunga, Keindahan, berseri, cantik
 • Rabbani : Selalu teringat pada Rabb-Nya, dari Allah SWT.
Fakih Abdul Salam = Laki-laki yang menjadi ahli hukum dan hamba yang selamat
 • Fakih = Ahli hukum
 • Abdul = Hamba
 • Salam = Selamat
Falahuddin Mumtaz = Laki-laki istimewa yang memelihara kejayaan agam
 • Falahuddin = Kejayaan; kesuksesan; keberhasilan
 • Mumtaz = Istimewa; sempurna
Falih Ubaidillah = Laki-laki yang beruntung sebagai hamba Allah
 • Falih = Beruntung; sukses
 • Ubaidillah = Hamba Allah
Faqih Asyraf Hafuza = Laki-laki yang mengerti dan lebih mulia menjadi pemberi semangat
 • Faqih = Yang mengerti, paham
 • Asyraf = Lebih mulia
 • Hafuza = Pemberi semangat
Faqih Fakhril Fahreza = Laki-laki ksatria yang mudah mengerti lingkungan dan menjadi kebanggaan orang lain
 • Faqih = Yang mengerti
 • Fakhril = Kebangaan
 • Fahreza = Ksatria
Faqih Luqman Syakib = Laki-laki yang mendapat jalan terang dalam pemahaman dan suka memberikan kebaikan
 • Faqih = Yang mengerti
 • Luqman = Jalan yang terang
 • Syakib = Yang memberi balasan kebaikan
Faqih Tamim = Ahli fiqih yang memiliki daya cipta sempurna
 • Faqih = Ahli fiqih (Arab)
 • Tamim = Memiliki daya cipta sempurna (Arab)
Faqihul Hakim = Laki-laki ahli fiqih yang bijaksana
 • Faqihul = Ahli fiqih; paham ilmu agama
 • Hakim = Bijaksana; adil; arif
Farhan Abadan = Laki-laki yang selalu berceria
 • Farhan = Berceria; bergembira; senang
 • Abadan = Selalu; selamanya
Farhan Jauhari Sirajuddin = Anak yang selalu riang gembira, menjadi permata hati orang tua dan bisa menjadi cahaya bagi agamanya
 • Farhan : Riang gembira
 • Jauhari : Permataku
 • Sirajuddin : Lentera agama
Farhan Saadan Rahmani = Laki-laki yang berbahagiaan menjadi kesayanganku dan selalu bergembira
 • Farhan = Bergembira
 • Saadan = Kebahagiaanku
 • Rahmani = Kesayanganku
Farhat Fadil Fawwaz = Laki-laki mulia yang kelak menuai kebahagiaan dan kesuksesan hidup
 • Farhat = Kebahagiaan
 • Fadil = Mulia
 • Fawwaz = Beruntung, sukses
Farid Ardiman = Laki-laki yang tegak bagikan gunung dan tidak ada bandingannya
 • Farid : tidak ada bandingannya (Arab)
 • Ardiman : Laki-laki yang tegak bagikan gunung (Jawa)
Farid Irfan Hakim = Laki-laki yang sebagai perhiasan ilmu dengan bijaksana
 • Farid = Perhiasan; permata; mahkota
 • Irfan = Ilmu; pengetahuan; pendidikan
 • Hakim = Bijaksana; adil; arif
Faris Dzulkhairil Muna = Laki-laki cerdas yang memiliki cita-cita terbaik
 • Faris = Cerdas; pintar; pandai
 • Dzu = Memiliki; mempunyai
 • Al-Khairil = Terbaik; terbagus; terindah
 • Al-Muna = Cita-cita
Faris Ghaisan Rabbani = Laki-laki yang senatiasa alim juga rupawan serta arif dan saleh
 • Faris = Luar biasa, tiada tara, berpikiran luas
 • Ghaisan = Rupawan
 • Rabbani = Arif dan saleh
Fariz Fauzi Firaz = Laki-laki yang berfikir luas dan tajam menyongsong masa depan bahagia dan jaya
 • Fariz = Berfikir luas
 • Fauzi = Kejayaanku
 • Firaz = Berfikir tajam
Fariz Naufal = Pemuda luar biasa yang tampan dan dermawan, berfikiran luas
 • Fariz : Luar biasa, tiada tara, berfikiran luas (Arab)
 • Naufal : Pemuda yg tampan dan dermawan (Arab)
 
♛ About ☎ Contact Us ✿ Sitemap ❤ Disclaimer ★ Privacy Policy
Back To Top