Abjad Latin:   0-9 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Abjad Arab:   Alif  Ba'  Ta'  Tsa'  Jim  Ha'  Kha  Dal  Dzal  Ra'  Za'  Syin  Sin  Shad  Dhadh  Tha'  Dha'  Ain  Ghain  Fa'  Qaf  Kaf  Lam  Mim  Nun  Ha  Wawu  Ya' 

Nama Bayi Laki Laki Islam Modern dan Artinya - 4

loading...
Berikut adalah contoh rangkaian nama Islami untuk bayi laki laki Islam yang indah, disertai artinya rangkaian namanya, dan dilengkapi penjelasan masing-masing komponen nama dan artinya.

Ar Sakha Ransi Alden = Laki-laki yang menjadi bangsawan serta dermawan serta berotak brilian dan pelindung yang bijaksana
 • Ar = Bangsawan
 • Sakha = Dermawan
 • Ransi = Berotak brilian
 • Alden = Pelindung yang bijaksana
Ararya Saguna Amrullah = Laki-laki dari bangsawan yang selalu mentaati perintah Allah
 • Ararya = Golongan bangsawan
 • Saguna = Laki-laki
 • Amrullah = Mentaati perintah Allah
Ardiman Akhal = Laki-laki yang tegak bagaikan gunung dan memiliki mata berwarna hitam
 • Ardiman = Laki-laki yang tegak bagaikan gunung (Jawa)
 • Akhal = Memiliki mata berwarna hitam (Arab)
Arfan Abdul Hafizh = Laki-laki yang mendapat penghargaan menjadi hamba Allah yang mulia
 • Arfan = Mengetahui, penghargaan
 • Abdul = Hamba Allah
 • Hafizh = Mulia, agung
Arfan Hashif = Anak yg dermawan, berpandangan bijak, cerdas, rendah hati dan baik budi pekertinya
 • Arfan : Mengetahui, penghargaan (Arab)
 • Hashif : Berakal dan mempunyai pendapat yang bagus
Argani Saeful Islam = Laki-laki laksana pedang Islam yang berani menghadapi bahaya
 • Argani = Berani menghadapi bahaya
 • Saeful = Pedang
 • Islam = Agama yang selamat
Arhab Reyhan Ardhani = Laki-laki lakasanai bunga yang beraroma wangi, suci dan selalu berlapang hati
 • Arhab = Memanjakan, yang lapang hati
 • Reyhan = Bunga yang beraroma wangi
 • Ardhani = Suci
Arhabu Rizqi = Laki-laki yang mendapatkan banyak keluasan rezeki
 • Arhabu = Lebih luas; lebar
 • Rizqi = rezeki; kenikmatan
Arif Billah = Laki-laki bijak yang mengabdikan kepada Allah
 • Arif = Bijaksana
 • Billah = Kepada Allah
Arifin Halim = Orang bijaksana dan lembut
 • Arifin : Orang yang bijaksana (Arab)
 • Halim : Lembut
Ariq Jalaludin = Laki-laki bagus akhlaknya untuk mejaga kemuliaan agama
 • Ariq = Bagus akhlak; baik perilaku; perbuatan
 • Jalaludin = Kemuliaan; suci terpuji agama
Ariq Rifid Abbasy = Laki-laki yang jalan penghidupannya tentram menjadi penolong dan rajin berusaha
 • Ariq = Jalan penghidupan yang tentram, bahagia dan sempurna, baik budi, mulia
 • Rifid = Penolong
 • Abbasy = Rajin berusaha
Ariq Rifid Alfatih = Laki-laki pertama sebagai penolong jalan penghidupan yang tentram
 • Ariq : 1) Jalan penghidupan yang tentram, merdeka, bahagia dan sempurna (Indonesia). 2) Baik budi, mulia (Arab)
 • Rifid : Penolong
 • Alfatih : Awal
Ariz Adskhan Saeful Islam = Laki-laki yang ksatria bagai pedang Islam yang kokoh dan kuat
 • Ariz = Kokoh dan kuat
 • Adskhan = Ksatria, pangeran
 • Saeful Islam = Pedang Islam
Arsakha Virendra Shafwan = Bangsawan/dermawan yang mulia dan pemberani penuh cinta kasih
 • Arsakha, Ar : Bangsawan (Indonesia) + Sakha : Dermawan (Arab)
 • Virendra : Mulia dan pemberani
 • Shafwan : Sahabat atau cinta kasih
Arsalan Thufail = Arsalan yang berjiwa halus
 • Arsalan = Nama tokoh Islam
 • Thufail = Halus; lembut
Arsyad Abdul Azim = Laki-laki yang menjadi hamba yang agung yang sangat cerdik
 • Arsyad = Yang sangat cerdik
 • Abdul = Hamba
 • Azim = Yang agung
Arya Ammar = Bangsawan yang kuat imannya
 • Arya = Bangsawan (Jawa)
 • Ammar = Kuat imannya (Arab)
As'ad Tsaqib = Laki-laki yang di limahi kebahagiaan dan ucapannya selalu tepat
 • As'ad = Limpahan; penuh bahagia; senang
 • Tsaqib = Ucapannya tepat; jitu
Asadun Zufar = Laki-laki yang pemberani ibarat seperti singa
 • Asadun = Singa
 • zufar = Pemberani
Ashimul Ghaffarullah = Laki-laki yang menghindari maksiat dan untuk memperoleh ampunan Allah Yang Maha Pengampun
 • Ashimul = Menghindari; menjahui maksiat; hal terlarang
 • Ghaffarullah = Allah Yang Maha Pengampun
Aslam Wafir = Laki-laki yang amat Islami dan banyak amal perbuatan baik
 • Aslam = Amat; paling; sangat Islami
 • Wafir = Banyak; Lengkap amal perbuatan baik
Asraf Zahirul Ubaid = Hamba Allah yang amat mulia dan cermelang
 • Asraf = Amat; paling; sangat mulia
 • Zahirul = Cermelang; gemilang
 • Ubaid = Hamba Allah
Ath-Thabarani Muntasir = Ath-Thabarani yang senantiasa unggul
 • Ath-Thabarani = Imam Thabarani
 • Muntasir = Unggul; menang
Athaillah As-Sakandary = Anugerah Tuhan dari Mesir
 • Athaillah, Atha : Karunia, anugerah + Illah : Tuhan, ilahi
 • As-Sakandary, Iskandariyah : Alexandria, Mesir
Athallah Musyaffa = Anugerah Allah SWT yangg memperoleh syafaat
 • Athalla, Athallah : Anugerah Allah SWT.
 • Musyaffa : Yg memperoleh syafaat
Athallah Syarifuddin = Laki-laki yang memperoleh anugrah Allah dan kemuliaannya
 • Athallah = Anugrah; karunia Allah
 • Syarifuddin = Kemuliaan agama
Athar Rizky Yudhistira = Teguh, kokoh dan suci
 • Athar : Suci (Arab)
 • Yudistira, Yudhistira, Yudhistiro : Teguh, kokoh (Sansekerta)
Athaya Najib Zaahirulhaq = Laki-laki yang di karuniai oleh Allah dengan gagah berani dan pelindung yang benar
 • Athaya = Hadiah, karunia, petunjuk
 • Najib = Gagah berani
 • Zaahirulhaq = Pendukung yang haq, benar
Athaya Rizal = Petunjuk dari Allah SWT dan diberkati
 • Athaya : Hadiah, karunia, petunjuk dari Allah SWT.
 • Rizal : Diberkati (Indonesia)
Athifun Alim = Laki-laki yang berpengetahuan dengan kasih sayang
 • Athifun = Kasih sayang; belas kasih
 • Alim = Berpengetahuan; berilmu
Atikul Basyir = Laki-laki yang pemurah pembawa berita baik
 • Atikul = Pemurah; dermawan
 • Basyir = Pembawa berita; kabar baik
Atiqul Mukminin = Laki-laki yang melepaskan budak orang-orang mukmin
 • Atiqul = Orang yang mebebaskan; memerdekakan budak
 • Mukminin = Orang-orang mukmin
Attirmidzi Tsaubatul Jannah = Tirmidzi yang kembali berkumpul di Surga
 • At-Tirmidzi = Imam Tirmidzi
 • Tsaubatul = berkumpul; bergabung kembali
 • Jannah = Surga
Aufa Saif = Laki-laki bagaikan pedang yang lebih tepat mengenai sasaran
 • Aufa = Lebih tepat; pas sasaran
 • Saif = Pedang
Aunullah Assajid = Laki-laki yang senantiasa bersujud untuk memperoleh pertolongan Allah
 • Aunullah = Pertolongan; bantuan Allah
 • Assajid = Orang yang bersujud; tunduk patuh
Aydan Sayyid Amjad = Pemuda yang berapi-api dan bersemangat menjadi pemimpin yang mulia dan saleh
 • Aydan = Pemuda yang berapi-api dan bersemangat
 • Sayyid = Pemimpin
 • Amjad = Mulia dan saleh
Aydin Wahyudi = Anak yang cerdas dan selalu mendapat berkah.
 • Aydin = Cerdas (Arab)
 • Wahyudi = Selalu mendapat berkah
Azhar Amani Dhiaurrahman = Laki-laki laksanai bunga-bunga kesejahteraanku menjadi cahaya dari Yang Maha Pengasih
 • Azhar = Bunga-bunga
 • Amani = Kesejahteraanku
 • Dhiaurrahman = Cahaya dari Yang Maha Pengasih
Azharuddin Hazim = Laki-laki yang memancarkan cahaya terang agama dan bercita-cita luhur
 • Azhar = Memancarkan cahaya terang
 • Ad-din = Agama
 • Hazim = Bercita-cita luhur; orang yang teliti
Azhim Siddik Arrafif = Laki-laki anugerah dari yang maha kuasa selalu melakukan kebenaran dan berakhlak mulia.
 • Azhim = Yang Maha Agung
 • Siddik = Yang membenarkan
 • Ar Rafif = Berakhlak mulia
Azizan Nasir Asfa = Laki-laki yang mulia, suci dan selalu mendapatkan pertolongan
 • Azizan = Yang mulia, kuat, kekasih
 • Nasir = Pertolongan
 • Asfa = Yang suci
Azka Azfar Rabbani = Laki-laki yang mendapat kemajuan pesat dan berjaya serta arif juga saleh
 • Azka = Semakin maju
 • Azfar = Yang berjaya
 • Rabbani = Arif dan saleh
Azka Misdaq Mu'tashim = Laki-laki yang bersih dan jujur yang mampu menjauhi perbuatan dosa
 • Azka = Bersih
 • Misdaq =Jujur
 • Mu'tashim = Waspada terhadap dosa
Azmi Qawim = Laki-laki yang menpunyai kekuatan hati yang tangguh
 • Azmi = Kekuatan; keteguhan; ketetapan hati
 • Qawim = Tangguh; kokoh
Azzam Salahuddin Askari = Pejuang (yang baik) di jalan Allah
 • Azzam : Berkemauan baik dan kuat
 • Salahuddin : Nama pejuang
 • Askari : Pejuang
Azzam Wiratama Achmad = Laki-laki bagaikan prajurit yang berkemauan baik dengan sifat kemuliaan dan kejujurannya.
 • Azzam = Berkemauan baik dan mulia
 • Wiratama/Perwira = Prajurit
 • Achmad, Ahmad = Terpercaya, jujur
Azzamy Syauqi = Laki-laki yangpunya kebulatan yang aku rindukan
 • Azzamy = Kebulatan; keyakinan tekad
 • Syauqi = Kerinduan-ku
Azzan Syammasullah = Orang yang megumandangkan panggilan sholat sebagai pelayan kepada Allah
 • Azzan = Orang yang mengumandangkan panggilan sholat
 • Syammasullah = Pelayan kepada Allah
 
♛ About ☎ Contact Us ✿ Sitemap ❤ Disclaimer ★ Privacy Policy
Back To Top