Abjad Latin:   0-9 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Abjad Arab:   Alif  Ba'  Ta'  Tsa'  Jim  Ha'  Kha  Dal  Dzal  Ra'  Za'  Syin  Sin  Shad  Dhadh  Tha'  Dha'  Ain  Ghain  Fa'  Qaf  Kaf  Lam  Mim  Nun  Ha  Wawu  Ya' 

Nama Bayi Laki-Laki Muslim Huruf Ain - 3

loading...
Setelah daftar nama bayi laki dalam huruf Zha.  Kami akan melanjutkan daftar nama beserta arti untuk bayi laki islam. Berikut adalah daftar nama dan artinya :

Nama
Arti
‘Abdul Malik
Hamba dari yang Maha Raja
‘Abdul Maliik
Hamba dari yang Maha Mulia
‘Abdul Maulaa
Hamba dari yang Maha Penguasa
‘Abdul Muhiin
Hamba dari yang Maha Menjaga
‘Abdun Nashiir
Hamba dari yang Maha penolong
‘Abdun Mannaan
Hamba dari yang Maha Pemberi
‘Abdul Waahid
Hamba dari yang Maha yang Esa
‘Abdul Waarits
Hamba dari yang Maha Mewarisi
‘Abdul Wakiil
Hamba dari yang Maha Penguasa
‘Abdul Waliy
Hamba dari yang Maha Pemimpin
‘Abdul Wahab
Hamba dari yang Maha Pemberi
‘Ubaid
Hamba yang kecil
‘Utbah
Menegur
Utsman
Nama seorang sahabat Nabi Muhammad SAW
‘Adnaan
Tempat kediaman
‘Adiy
Nama kabilah (suku) Arab yang disegani
‘Arabun
Bangsa Arab
‘Urwah
Tali atau oegangan
‘Asykar
Tentara atau pengaman
‘Ashaam
Yang selalu terpelihara
‘Athiyah
Pemberian
‘Afiif
Yang memelihara diri
‘Uqail
Yang sedikit akalnya
‘Al Alaa’
Ketinggian


Halaman  1  2  3  4  5  6
 
♛ About ☎ Contact Us ✿ Sitemap ❤ Disclaimer ★ Privacy Policy
Back To Top