Abjad Latin:   0-9 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Abjad Arab:   Alif  Ba'  Ta'  Tsa'  Jim  Ha'  Kha  Dal  Dzal  Ra'  Za'  Syin  Sin  Shad  Dhadh  Tha'  Dha'  Ain  Ghain  Fa'  Qaf  Kaf  Lam  Mim  Nun  Ha  Wawu  Ya' 

Nama Bayi Laki-Laki Muslim Huruf Mim - 2

loading...
Hai para calon ayah dan bunda. Melanjutkan nama bayi laki-laki muslim dan arti dalam Mim. Berikut adalah daftar nama dan artinya:Nama
Arti
Masyhur
Yang terkenal
Masyaarii
Barang-barang yang dijual atau barang-barang yang digadaikan
Musyiirah
Yang memberi isyarat
Mush’ab
Yang disulitkan atau Nama sahabat Muhammad SAW.
Mudhir
Kehidupan yang mewah
Mudhfir
Yang memancapkan kukunya
Mu’afi
Yang menyembuhkan
Mu’aadz
Yang dilindungi
Mu’tashim
Yang berpegang
Mu’an
Yang ditolong
Mu’aawiyah
Nama sahabat Nabi Muhammad SAW
Ma’ruuf
Kebaikan atau yang diketahui
Ma’qil
Benteng atau tempat berlindung
Mu’ammar
Yang dipanjangkan usianya
Ma’an
Yang berguna
Mu’awwadz
Yang dilindungi
Mughits
Penyiram
(Al) Mughiirah
Yang menyerbu
(Al) Mufadhal
Yang diutamakan
Muflih
Yang beruntung
Miqdaad
Pisau pemotong
Mulham
Yang diberi ilham
Mamduuh
Yang terpuji
Muqrinun
Yang mengikuti
Halaman  1  2  3  4  5
 
♛ About ☎ Contact Us ✿ Sitemap ❤ Disclaimer ★ Privacy Policy
Back To Top