Abjad Latin:   0-9 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Abjad Arab:   Alif  Ba'  Ta'  Tsa'  Jim  Ha'  Kha  Dal  Dzal  Ra'  Za'  Syin  Sin  Shad  Dhadh  Tha'  Dha'  Ain  Ghain  Fa'  Qaf  Kaf  Lam  Mim  Nun  Ha  Wawu  Ya' 

Nama Bayi Laki-Laki Muslim Huruf Mim - 5

loading...
Berikut adalah nama bayi laki-laki muslim beserta artinya dalam huruf Mim yang terakhir. Selamat membaca ayah dan bunda :


Nama
Arti
Mustajaab
Terkabul doanya
Maalikii
Pengikut madhab Maliki
Munaadii
Yang berseteru
Miftah
Kunci
Munaawir
Orang yang ikut latihan keprajuritan
Mukarram
Tang mulia
Mus’ad
Orang yang dibahagiakan
Mushaddaq
Dapat dipercaya
Mushaddiq
Yang mempercayai
Muhtaram
Yang dihormati
Mishbaah
Pelita
Munstahir
Yang menang
Mu’aafii
Yang selamat atau yang sehat
Mukhlish
Yang ikhlash
Mukhlash
Yang ikhlash
Muniif
Tinggi kedudukan dan martabatnya
Ma’shuum
Orang yang terhindar dari dosa
Mustaqim
Lurus
Mursaa
Pelabuhan
Musyrif
Pengawas
Mukaarim
Bersifat mulia
Muthliq
Pemberi sesuatu
Mazruu’ii
Yang ditanami
Musyaffa’
Orang yang memperoleh syafaat
Muthahhar
Orang yang disucikan
Ma’luum
Yang diketahui
Ma’muur
Yang makmur
Muzakki
Yang membersihkan diri
Mkhbits
Yang tanduk dan patuh
Muqsith
Yang berbuat adil
Halaman  1  2  3  4  5
 
♛ About ☎ Contact Us ✿ Sitemap ❤ Disclaimer ★ Privacy Policy
Back To Top